ValsadOnline
Join Telegram Valsad ValsadOnline

Tag : 1may1960

Biography

61 મો ગુજરાત સ્થાપના દિવસ – ૧ મે ૧૯૬૦

વર્ષ ૧૯૩૭માં કરાંચી ખાતે યોજાયેલ એક સભા દરમિયાન “ મહાગુજરાત ” નો વિચાર કનૈયાલાલમુનશી રજૂ કર્યો હતો.  વર્ષ ૧૯૫૬માં રાજ્ય પુર્નઃ ગઠ્ન આયોગ દ્બારા રાજયોની